Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
SRCCR este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. SRCCR nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.
Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în România. Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.
Cine are acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul serviciilor SRCCR. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege.
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara SRCCR. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.
Cât timp prelucrăm datele personale?
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale.
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?
Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta SRCCR care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori SRCCR vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de SRCCR, cu excepția următoarelor situații: * aveți o solicitare de informații nerezolvată; * dacă ați încheiat un contract de achiziție cu SRCCR, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate; *dacă sunteți salariat al SRCCR.
Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. SRCCR nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize. Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace: * urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;
* transmitere e-mail la officesrccr@gmail.com, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.
Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca SRCCR să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: * dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, SRCCR va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim. * dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, SRCCR trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal. * dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal. * dacă SRCCR nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.
Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că SRCCR vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru, sau prin E-mail, la adresa officesrccr@gmail.com, ori telefonic la numărul:0264 450115
Nu în ultimul rând, trebuie să știți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le veți putea găsi pe site-ul nostru, la adresa http://www.tabaraiarnaorl2024.medical-congresses.ro. De asemenea, ne puteți suna oricând și cere mai multe detalii la numărul de contact menționate mai sus.
Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.